Kto sme

Sme spoločenstvo kresťanov v rámci Katolíckej obnovy v Duchu Svätom pôsobiace v Košiciach.

Ježiš hovorí, "Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života." Našou túžbou je prinášať toto svetlo do duchovnej tmy, byť nádejou a útočiskom pre ľudí, ktorí túžia žit život s Bohom každý deň, doma, medzi kolegami v práci alebo kamarátmi. Lebo "Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia." Zakúsili sme vo svojich životoch Božiu lásku, jeho požehnanie, pomoc a silu vo všetkých súženiach a tak chceme svedčiť ľuďom vo svete, že to čo sme hľadali, sme našli práve v Bohu.

Stojíme pevne na Božom slove, ako píše Pavol vo Flp (4,1) "...takto pevne stojte v Pánovi, milovaní! Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva." Gal 5,1

Obrázok o Majáku.

Ako sme vznikli

Skupinka ľudí žijúcich na internátoch prežila obrátenie a začala sa stretávať na spoločných modlitbách po izbách. V tom čase prišiel na internáty slúžiť otec Martin Harčár, ktorý nás začal viesť a formovať. V januári 2006 na spoločnom stretnutí vo Veľkom Slavkove začalo spoločenstvo naberať konkrétnu podobu. V súčasnosti máme viac ako 80 stálych členov a mnoho sympatizantov z rôznych denominácií.

Obrázok o Majáku.
Obrázok o Majáku.

Čo robíme

Raz v mesiaci mávame otvorené chvály pre všetkých. Je to stretnutie, kde oslavujeme nášho Boha piesňami, vlajkami, tancom. Túžime po tom, aby to bolo miesto, kde bude každý z nás môcť zakúsiť Božiu prítomnosť, Lásku.

Okrem toho robievame evanjelizačné kurzy, najmä v Gréckokatolíckom mládežníckom centre bárka ( http://gmcbarka.sk/ ) pod vedením Mgr. Petra Liptáka. S Petrom chodievame aj na evanjelizačné výjazdy, napríklad ku birmovancom, alebo na rôzne akcie.

Obrázok o Majáku.
Obrázok o Majáku.

Obrázok o Majáku.
Obrázok o Majáku.

Naše hodnoty

 • Chvála
 • Ekumenizmus
 • Osobná a spoločná modlitba
 • Priateľstvo
 • Láska k blížnym

Ako sa stať členom

Ak máš záujem stať sa členom spoločenstva Maják, pozývame Ťa do prechodnej skupinky po chválach stále v prvý utorok v mesiaci o 18:10 na Moyzesovu 62.

Dozvieš sa o spoločenstve niečo viac a budeš mať možnosť bližšie sa zoznámiť s tým, ako fungujeme. Pravidelná účasť na prechodnej skupinke počas školského roka je podmienkou prijatia do spoločenstva.

Aby sme mohli byť riadnymi členmi spoločenstva MAJÁK, je potrebné prijať osobný záväzok a tiež záväzok voči spoločenstvu. Ak sa chceš dozvedieť viac o záväzku, klikni sem.

Obrázok o Majáku.

Čo nás čaká

 • 06
  Dec
  Modlitba chvál 17:30, Moyzesova 62
 • 20
  Dec
  Modlitba chvál 17:30, Moyzesova 62
Všetky akcie