Osobné rozhodnutie pre Ježiša

Modlitba – vyhradiť si čas na každodenné stretnutie sa s Pánom

Božie Slovo – zodpovedne pristupovať k čítaniu Božieho slova a uplatňovaniu jeho princípov v každodennom živote

Poslušnosť – byť poslušný voči autoritám a učeniu Katolíckej Cirkvi

Rozhodnutie pre aktívny život v spoločenstve

Vízia – pracovať na naplnení vízie spoločenstva Maják

Hodnoty – stotožniť sa s hodnotami spoločenstva Maják

Aktivity – pravidelná účasť na akciách spoločenstva Maják

Služba – ochota prijať službu v spoločenstve a prebrať za ňu zodpovednosť

Modlitba za mladých ľudí v Košiciach